VERNISAJ expoziție VĂZDUHURILE GHERONTICE ŞI ALTE ISPRĂVI ICONICE, cuviosul gherontie, sâmbătă, 15 mai 2021, ora 15:00 | Galeria romană