Cât de frumoși sunt ochii tăi, Marie,
că în tine se ascunde tot cerul ca izvor de viață
și fericiți toți cei care sunt aleși fii ai tăi!

… a primit mâna Mariei și a fost ridicat din moarte și din înțelepciunea înșelătoare a acestei lumi, s-a împlinit cu sine cuvântul Avei Antonie: „vor zice că ești nebun pentru că nu ești ca ei” ! Și așa a fost! Dar oare, doar ei au fost nebuni? Nebun sunt și eu, căci de aș vedea un nebun frumos al lui Dumnezeu l-aș judeca cu ochii lumii și nu cu ochii adânci și plin de cer ai Mariei. Nu l-am întâlnit pe Cuviosul Gherontie decât din mărturii și din duhul lui cel copilăresc. Mi-aș fi dorit să-l întâlnesc; nu am fost vrednic de această fericire, ori, poate, m-a păzit Dumnezeu de hulire, Cuvioase iartă-mă! Îl caut în mine, parcă-l simt într-un ungher al inimii, mintea îmi spune mereu că nu l-am întâlnit. Și așa este, nu am găsit tăria acestei soluții pentru a ajunge la un altfel de „Jurnal al fericirii” . Ce libertate poate fi mai frumoasă decât cea în Hristos?! Și-mi amintesc de Cartea Cronicilor, a doua, și de fericirea enunțată acolo: „fericiți slujitorii Tăi care zilnic se împărtășesc de înțelepciunea Ta” , zic eu, Cuvioase! Ca să pășești în această stare de libertate desăvârșită îți trebuie curaj, îndrăzneală, cutezanță, smerenie și stăruință, și, dincolo de toate, încredințare din vedere! El le avea.
… mărturisesc că întâlnirea cu acest subiect m-a făcut să mă simt din nou student, am adăstat rapid în literatura de specialitate și am observat că fenomenul, cum îl definește știința, era studiat amplu în Vest și era mai frecvent ca stare în Est, că o întreagă literatură i s-a dedicat de la Simeon Ascetul din Bizanț până la Gherontie de la Tismana , că o anume componentă a literaturii ruse, pentru a fi înțeleasă, este nevoie de cheia interpretativă a „nebunului sfânt/ a înțeleptului nebun” , că mai multe dintre biserici au exerciții de meditație pe această temă: nebuni pentru lume, nebuni pentru Hristos , că în aceste vremi ale postmodernității e loc destul pentru analiza și asumarea acestui nou tip de Diogene în accepțiune creștină , și toate acestea mă întorc constant la evdokimovianul „Iubirea nebună a lui Dumnezeu” , la omul chip, la omul oglindă, la cetatea oglinzilor, la a câta oară rostita ikonizomen . Și încet îmi dau seama că de fapt noi nu am asumat nebunia frumoasă, o nebunie iconomică în care, în chip chenotic, necuprinsul te-a cuprins și tu urli: „Cel ce este, Lui cred și trăiesc, Lui slujesc și din El îți dăruiesc, chip de dăruire prin înțelegerea lui Ție, îți aducem de toate și pentru toate! Adună Doamne și neghina gândului meu!”. De aici, verticalitatea și lipsa de teamă și înainte vederea care te duce spre acele culmi în care timpul se condensează până la a vedea clipa fericită a veșniciei și a celor ce sunt în ea. Și peste toate seninătatea, grija de a nu supăra, de a nu-i lăsa să le fie dor.

… părinte, mi-e dor nebun de a ta libertate, de libertatea iubirii, deși știu că ești liber doar când te dăruiești în iubire fără rest, dar încă sunt slab! Pomenirea dreptului cu laude!

1.Patericul, ediția a patra, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 9.
2. Fac referire aici la soluțiile propuse de Părintele Nicolae Delarohia în al său Jurnal al fericirii; soluțiilor propuse, le alătur pe cele ale Cuviosului Gherontie.
3. 2 Paralipomena 9,7: „Fericiți sunt oamenii tăi și fericite sunt aceste slugi ale tale, care-ți stau totdeauna înainte și-ți ascultă înțelepciunea!”
4. Derek Krueger, Symeon the Holy Fool. Leontius’s Life and the Late Antique City, University of California Press, Berkeley/ Los Angeles/ London, 1996.
5. Vezi volumele editate de părintele Dorin Opriș și Monica Opriș, dedicate Cuviosului Gherontie cel nebun pentru Hristos.
6. Priscilla Hunt, „Holy Foolishness as a key to Russian Culture”, în Priscilla Hunt and Svitlana Kobets (eds.), Holy Foolishness in Russia: New Perspectives, Slavica Publishers, Bloomington, 2011.
7. E. Pulakou-Rebelakou, A. Liarmakopoulos, C. Tsiamis, D. Ploumidis, „Holy Fools: a religious phenomenon of extrem behaviour”, în Journal of Religion and Health, 53 (2012), pp. 1-11.
8. Peter C. Phan, „The wisdom of holy fools in postodernity”, în Theological Studies 62 (2001), pp. 730-752.
9. Paul Evdokimov, Iubirea nebună a lui Dumnezeu, trad. Teodor Baconsky, Editura Anastasia, București, 2009.
Înțeles ca ni-l facem chip.

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă,
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca