Părintele Gherontie a plecat la Cer din Țara Sfântă acum câțiva ani. I-am simțit dureros absența după ce ne-a părăsit. Cât timp era printre noi, nu i-am remarcat întru totul uimitoarea-i prezență. Acum, pentru că a plecat, simțim adânc regretul că nu ne-am hrănit suficient din pâinea pe care ne-o dăruia.

Eram prea mari după logica omenească, prea ocupați pentru a sesiza pe cel mic, pe cel neimportant cu care ne intersectam adesea. Era prea simplu pentru noi cei atât de complicați în demersuri legate de eficiență, punctualitate, corectitudine… Ne arunca o vorbă uneori fără înțeles pentru noi cei pretins raționali, alteori cu sens învăluit. Nu-i sesizam tâlcul pentru că nu ne opream din mersul nostru conform agendei. Nu-l respingeam, nu-l alungam, pentru că eram oameni așa-zis civilizați, dar nu încercam să intrăm în lumea lui aparte.

Din lumea lui, Părintele Gherontie a plecat în lumea lui Dumnezeu. De fapt, a pătruns în lumea a cărei pregustare a dobândit-o încă de aici. A fost un trimis al Cerului pentru a ne atinge, a ne îmboldi, a ne scurtcircuita în nădejdea unei treziri.

Unii poate s-au lăsat treziți. Alții, ne-am continuat drumul printre proiecte și programe, printre activități și planuri, printre demersuri, inițiative, dări de seamă și ședințe. Câteodată, ne mai intersectăm cu el: o fotografie, o carte, o amintire a vreunui cuvânt cu care ne-a întâmpinat într-un anumit loc.

Nici acum nu știm dacă îi acordăm cu adevărat atenție. Ne pare rău că atunci când îl întâlneam, n-am „profitat” de prezența, vorba, snoava lui cu tâlc. Acum, oare, îl ascultăm? Îi înțelegem mesajul? Ne lăsăm duși de duhul lui? Avem curajul să înțelegem că există și o altă cale decât „înțelepciunea cuvântului”, și anume „Crucea lui Hristos”? Înțelegem noi, în ultimul ceas, că „fapta lui Dumnezeu”, arătată prin oameni ca Părintele Gherontie și „socotită de oameni nebunie, este mai înțeleaptă decât înțelepciunea” noastră? Ne deschidem noi spre adevărul că „Dumnezeu Și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți; că Dumnezeu Și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari”? (1 Cor. 1, 17; 25; 27).

Dumnezeu să aibă milă de noi!

1 august, anul mântuirii 2021

† Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei