Miezul Noptii

Iată, Mirele vine în miezul nopții
Și fericită este sluga pe care o va afla priveghind
Iar nevrednică este iarăși
Pe care o va afla lenevindu-se.
Vezi, dar, suflete al meu,
Cu somnul să nu te îngreuiezi
Ca să nu te dai morții
Și afară de Împărăție să te încui
Ci te deșteaptă, strigând:
Sfânt, Sfânt, Sfânt şi Prea Sfânt
Ești Dumnezeule,
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi!

 

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt şi Prea Sfânt eşti Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi!

 

Părinții noştri din vechime

Pe sub pământ au zidit altare,

Şi pe furiş, în miez de noapte,

Au mers cu toţii la-nchinare.

 

Metanii câte puteți.

 

Maică Sfântă Preacurată

Tu Te-nedură şi ne-arată

Voia cum să-Ţi împlinim

Dragii Domnului să fim.

Tu ce stai acolo sus

Lângă Fiul Tău Iisus

Cere de la Domnul pentru noi să ne dea minte şi putere să ne învățam să fim şi noi ca părinții noștri tot eroi

Țara noastră s-o iubim, fii Tăi iubiți să fim

Ție Maică-ţi mulțumim

Că ești după Dumnezeu. Amin.

 

 

Dimineața

Cela ce întru prea multă tânguire

Înaintea ta Doamne m-am aruncat

Mărturisind şi al meu păcat

Deci milostivește-te spre sufletele noastre

Şi nu ne da nicidecum vrăjmașului sau vrăjmașilor spre vânat

Ci la calea mântuirii să fim ridicați

Tot mereu şi totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

„Vezi, Doamne, dacă sunt pe-o cale rea! Du-mă, Doamne, pe calea veşniciei. Amin.”
 
„Doamne nu ne părăsi
Ca să te putem slăvi.
Doamne, nu ne părăsi
Ca să te putem iubi.”
 
„În zori de zi când mă trezesc
Smerit mă plec sub cruce
Că-n toată lumea asta n-am
Un scut mai bun şi dulce.”

 

La 12.

Seara, Dimineața şi la Amiază gemem, oftăm şi ne rugăm şi Domnul ne va auzi glasul rugăciunii şi ne va scăpa din lupta ce se dă împotriva noastră şi ne va aduce pacea că mulți vrăjmași asupra noastră mai cu seamă asupra mea sau de 7 ori pe zi Te lăudam Doamne, numai pentru judecățile tale cele Prea Puternice Sfinte şi Drepte tot mereu şi totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.