În fotografiile trimise din Ţara Sfântă în zilele de după plecarea sa la Domnul, se vedea clar că trupul Cuviosului nu înţepenise. Când a ajuns la mănăstire, a fost aşteptat în sunet de clopot, s-a înconjurat biserica, apoi a fost dus în pronaos, unde preoţii prezenţi şi câţiva credincioşi l-au mutat din sicriul special în care a fost adus cu avionul, în sicriul pregătit de noi.

Se vedea clar că era moale, de parcă ar fi murit atunci, iar nu de opt zile. Biserica s-a umplut de mireasmă. Maica Vartolomeia, de la Cioclovina de Sus, chiar a spus: „Eu am peste 80 de ani şi am văzut mulţi morţi, dar ca şi Cuviosul nu am văzut niciunul!”.

M.A.