Cuviosul Gherontie la rugăciunea de la douăşpe sau de la amiază, AUDIO:

 

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne, da şi pe mine păcătosul, ticălosul, spurcatul, curvarul şi beţivul, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Vezi, Doamne, dacă sunt pe-o cale rea! Du-ne, Doamne, pe calea veşniciei! Amin.

Seara, dimineaţa şi la douăşpe sau la amiază, oftez şi gem şi Domnul ne va auzi glasul şi ne va scăpa din lupta care se dă împotriva noastră şi ne va aduce pace, pentru că mulţi vrăjmaşi se luptă împotriva noastră, dar mai cu seamă împotriva mea.

Sau de şapte ori pe zi te laud Doamne, numai pentru judecăţile Tale cele preaputernice, preasfinte şi drepte. Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Tău cel plin de duh şi de viaţă Doamne, să ne lumineze minţile şi să ne mângâie, să ne învieze şi să ne întărească spre lupta cea de toate zilele întru răbdarea Preasfântului şi Dreptului Iov, Preasfântul Efrem Sirul şi Preasfântul Andrei Criteanul, macar pe jumate, la toţi şi la toate, de la tinereţe şi până la bătrâneţe sau până la moarte, de la vlădică şi până la opincă sau până la moarte sau ceasul cel de moarte. Amin.

Şi pentru că numai şi numai Ţie, Doamne, să ne fie toate inimile, sufletele, plecările, gândurile sau dorinţele. Şi iară, dăruieşte-ne, Doamne, Dumnezeule, dăruieşte-ne ca neîncetat a ne ruga, numai pentru ca să aflăm putere de la Tine, numai de la Tine, Doamne, să aflăm putere nouă spre adevărata căinţă, adevărata umilinţă, adevărata pocăinţă, adevărata smerenie, adevărata milostenie, adevărata căinţă, umilinţă, pocăinţă, smerenie, milostenie, bunătate, dragoste sau fapte bune, până la sfârşitul vieţii noastre sau până la moarte sau ceasul cel de moarte! Amin.

Şi aşa să ne ajute Dumnezeu, după cum ne ţinem legământul: „Să ne fie fapta şi cuvântul, după cum ne-om ţine legământul.” Amin.

Preasfântă, să ne fii martoră, ca Maica să ne fie martoră cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi şi Gavriil, pe care i-a adus vestea cea bună. Amin. Amin. Amin.”