Poezia “În poala bunii stă nepotul”, spusă de Cuviosul Gherontie