de Maria Lucia Cornea

Te-am găsit în filele de carte
Bătrân frumos, nebun pentru Hristos,
În inima mea ţi-ai făcut parte
Ca un gând curat spre Cer luminos.

Ţi-am simţit puterea iubirii
Ce o revărsai fără încetare,
Împletită cu darul milostivirii,
Spre suflete blânde făcând cărare.

La icoana Sfintei Născătoare
Rugăciune fierbinte ai revărsat,
Viaţa ţi-a fost zi de sărbătoare
Cu dor de Cer, de Cel Preaînalt.

Prin nopţi tainice de nevoinţă
Cu Duh arzând în rugăciune,
Ne-ai adus în suflete căinţă
O mireasmă dulce şi minune…

Ne-ai învăţat să facem ascultare
De Biserica Sfântă strămoşească,
Să nu culegem din spini roade amare
Ca pe alte căi să ne vrăjmăşească!