De multe ori venea Cuviosul şi îmi răspundea la întrebări pe care le aveam în minte şi nu apucasem să îl întreb pe părintele duhovnic sau pe altcineva.

Odată eram la pangar. În pronaos erau icoanele pictate de familia pictorului Antonescu, a Domnului Iisus Hristos şi a Maicii Domnului, aproape în mărime naturală. Mă gândeam: „Oare, aşa de înaltă să fi fost Maica Domnului? Să fi avut o constituţie mai firavă sau mai masivă?” Apare Cuviosul la slujbă, vine acolo se uită la mine, se uită la icoană şi îmi arată cu mâna la înălţimea lui, cum e el, aşa. Pentru mine a fost ca un răspuns.

Mai târziu am aflat că i se arătase Maica Domnului în câteva rânduri.

Pr. Mihail Cramba