Icoana Sfintei Xenia cea nebună pentru Hristos, primită în dar de la Cuviosul Gherontie

L-am văzut de multe ori pe Cuviosul făcând milostenie. Era un lucru pe care şi-l dorea foarte mult, dăruia cu multă bucurie, dar uneori proceda într-un mod neaşteptat: îşi pregătea banii, iar când se apropia de destinatar îi arunca pe jos, făcându-l pe acesta să se aplece după ei. Dacă era vânt, se mai întâmpla ca acea persoană să şi fugă, uneori chiar prin curtea catedralei, ca să intre în posesia darului. Nu mă puteam gândi atunci decât la faptul că poate şi cerşetorii trebuie să depună un minim efort pentru bani, pentru că niciodată Cuviosul n-a umilit pe nimeni!

Şi totuşi, explicaţia ţine de nebunia pentru Hristos! Nu mică mi-a fost mirarea când, într-una din zile, prin 2002 cred, Cuviosul Gherontie a venit la noi, a intrat foarte repede în sufragerie şi, primul lucru, a scos din plasele lui o pungă cu iconiţe, a luat una şi, aruncând-o spre mine, mi-a spus: „Asta-i pentru cuvioşia ta!”. Până să ajungă la mine, icoana a căzut pe covor cu faţa în jos. Puţin tulburată, am ridicat-o cu o curiozitate firească, să văd ce sfânt vrea să îmi dăruiască Cuviosul într-un mod atât de special. Era Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos, de la Sank Petersburg (pomenită la 24 ianuarie).

Am înţeles ulterior taina acestui gest. Cu puţin timp înainte, cartea despre viaţa ei a ajuns la mine (nu mai ţin minte în ce împrejurare) şi, uimită de viaţa şi nevoinţele ei, i-am citit acatistul câteva zile la rând. Era pentru mine confirmarea vieţii sfinte a Cuviosului, pe care Sfânta Xenia l-a trimis ca purtător de mesaj. Icoana acestei sfinte nebune pentru Hristos nu putea fi dăruită de către un alt nebun pentru Hristos decât într-o modalitate proprie acestui mod de trăire a credinţei!
Monica Opriş

Rugăciune către Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos

O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie ca uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare, dar petreci şi împreună cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc, ca ceea ce ai îndrăznire către El; cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică, îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune, izbăvire din toate nevoile şi necazurile. Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor, pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. Ajută, Sfântă şi fericită maică Xenia, să fie luminaţi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiţi cu pecetea darului Sfântului Duh; băieţii şi fetele să fie crescuţi în credinţă, cinste şi frică de Dumnezeu; dăruieşte-le lor reuşită la învăţătură; tămăduieşte pe cei neputincioşi; trimite dragoste şi bună-înţelegere celor căsătoriţi, învredniceşte pe monahi de nevoinţa cea bună şi apără-i de defăimări; întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt, păzeşte poporul şi ţara aceasta în pace şi fără de tulburare, roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine; că tu eşti nădejdea noastră, grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciune-catre-sfanta-xenia-cea-nebuna-pentru-hristos